column
  ROCK FALLS AND ROCK FALL HAZARDS
  ZHANG Luqing, YANG Zhifa, XU Bing
  2004, 12(3): 225-231.
  Abstract
  PROBABILITY ANALYSIS METHOD FOR THE STABILITY OF JENNINGS SLOPE
  ZHANG Lei, ZHENG Gang
  2004, 12(3): 232-236.
  Abstract
  MATHEMATIC MODEL DESIGN FOR THREE-DIMENSIONAL RANDOM CAVERNS OF KARSTIFIED ROCK
  ZHANG Juming, WANG Sijing, ZENG Qianbang, CHEN Xiangjun
  2004, 12(3): 237-242.
  Abstract
  STRESS AND FLEXIBILITY CRITERIA OF BENDING AND BREAKING IN A COUNTERTENDENCY LAYERED SLOPE
  CHEN Hongqi, HUANG Runqiu
  2004, 12(3): 243-246.
  Abstract
  DEFORMATION MECHANISM OF JIEFANGGOU HIGH STEEP DIPSLOPE IN JINPING HYDROPOWER STATION
  XU Peihua, CHEN Jianping, HUANG Runqiou, YAN Ming
  2004, 12(3): 247-252.
  Abstract
  CHARACTERISTICS OF KARST DEVELOPMENT IN A DEEP BURIED TUNNEL
  WANG Meng, XU Zhaoyi, WANG Lianjun, BAI Mingzhou
  2004, 12(3): 253-258.
  Abstract
  THEORETICAL ANALYSIS AND CHARACTERISTICS OF INFLUENCE FACTORS ON DRILLABILITY OF FROZEN SOIL
  ZHANG Zhihong, MA Qinyong, GUO Songlin
  2004, 12(3): 259-262.
  Abstract
  THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GEOTECHNICAL PROPERTIES AND THE DEPOSITED ENVIRONMENT FOR THE SOIL
  WU Yankai, LIU Songyyu, HONG Zhenshun
  2004, 12(3): 263-267.
  Abstract
  ENGINEERING PROPERTIES OF EXPANSIVE SOILS ALONG THE CHANGDE-ZHANGJIAJIE EXPRESSWAY AND ITS IMPROVEMENT
  YANG Guolin, FAN Zhenhui
  2004, 12(3): 268-273.
  Abstract
  A TWIN-SHEAR MODEL FOR ROCK MATERIALS
  ZAN Yuewen, YU Maohong, Mitsutoshi YOSHIMINE
  2004, 12(3): 274-279.
  Abstract
  A FLAC~(3D) ANALYSIS OF THE SLOPE STABILITY AT A HYDROPOWER STATION
  QIAO Guowen, WANG Yunsheng, FANG Dongheng
  2004, 12(3): 280-284.
  Abstract
  GENERIC RANKINE THEORY FOR UNSATURATED SOILS
  YAO Panfeng, ZHANG Ming, DAI Rong, ZHANG Zhengang
  2004, 12(3): 285-291.
  Abstract
  THE INFLUENCE OF DIFFERENT ROADBED ENGINEERING CONSTRUCTION ON THE ROADBED CRACK OF QINGHAI-TIBET RAILWAY
  SU Yi, XU Zhaoyi, WANG Lianjun
  2004, 12(3): 292-297.
  Abstract
  EVALUATION OF ENVIRONMENTAL GEOLOGY FOR NANJING SUBWAY PROJECT
  XING Weiwei, YAN Changhong
  2004, 12(3): 298-302.
  Abstract
  THE GENETIC ANALYSIS OF A LANDSLIDE DAM FORMED BY SLIDES FROM BOTH LEFT AND RIGHT BANKS
  LIU Huijun, NIE Dexin
  2004, 12(3): 303-306.
  Abstract
  STUDY ON THE CHARACTERISTICS OF DEFORMATION AND STRENGTH OF A DEEP CLAY UNDER TRIAXIAL HIGH PRESSURE UNLOADING TEST
  LI Wenping, WANG Weili, ZHANG Zhiyong, LI Yushou, SUN Ruhua
  2004, 12(3): 307-311.
  Abstract
  EXPERIMENTAL STUDY ON DEFORMATION AND FAILURE MODES OF MUNICIPAL SOLID WASTE SLOPE UNDER RAINFALL CONDITIONS
  ZHU Baolong, HU Houtian, CHEN Qiang, LI Yufeng
  2004, 12(3): 312-317.
  Abstract
  EXPERIMENTAL STUDY ON RESISTANCES TO AGING OF A NEW POLYMER SOLIDIFIED MATERIAL
  WANG Yinmei, HAN Wenfeng, CHEN Wenwu, HE Faguo
  2004, 12(3): 318-322.
  Abstract
  MONITORING THE DEFORMATION OF THE SOIL-NAILING SUPPORT STRUCTURE AND ITS CONTROL
  LOU Guochong, KANG Zhongshan, GUO Zengqiang
  2004, 12(3): 323-327.
  Abstract
  OBJECT ORIENTED PROGRAMMING TECHNIQUE FOR RANDOM PARAMETER BACK ANALYSIS OF EARTH-ROCK DAMS
  CHEN Bin, SHI Bin, WANG Yibin
  2004, 12(3): 328-335.
  Abstract