column
  GEOLOGICAL BACKGROUND OF LONGMEN SHAN SEISMIC BELT AND SURFACE RUPTURES IN WENCHUAN EARTHQUAKE
  LI Yong, HUANG Runqiu, Alexander L, Michael A, YAN Liang, Nicholas RICHARDSON, DONG Shunli, ZHANG Yi, HE Yulin, CHEN Hao, QIAO Baocheng, MA Bolin
  2009, 17(1): 3-18.
  Abstract PDF
  FAULT EFFECT ANALYSIS OF GEO-HAZARD TRIGGERED BY WENCHAUN EARTHQUAKE
  HUANG Runqiu, LI Weile
  2009, 17(1): 19-28.
  Abstract PDF
  FEATURES OF LANDSLIDES TRIGGERED BY THE WENCHUAN EARTHQUAKE
  YIN Yueping
  2009, 17(1): 29-38.
  Abstract PDF
  SLOPE INSTABILITIES IN THE SEVEREST |DISASTER AREAS OF 512 WENCHUAN EARTHQUAKE
  QI Shengwen, XU Qiang, LIU Chunling, ZHANG Bing, LIANG Ning, TONG Liqiang
  2009, 17(1): 39-49.
  Abstract PDF
  ANALYSIS OF OVERTOPPING FAILURE OF HONGSHIHE LANDSLIDE DAM AFTER WENCHUAN EARTHQUAKE
  CHANG Dongsheng, ZHANG Limin, XU Yao, HUANG Runqiu
  2009, 17(1): 50-55.
  Abstract PDF
  APPROACH ON GEOHAZARDS RISK MANAGEMENT |FOR URBANS IN STRONG SEISMIC ZONE
  TANG Chuan, XU Qiang
  2009, 17(1): 56-61.
  Abstract PDF
  DEFORMATION-FRACTURE MECHANISM ANALYSIS AND STABILITY EVALUATION OF HIGH SLOPE FOR WATER-INTAKE OF XIAOWAN HYDROPOWER STATION
  ZHANG Min, HUANG Runqiu, JU Nengpan
  2009, 17(1): 62-69.
  Abstract PDF
  STABILITY CHECKING AND ANCHORING FORCE RESEARCH OF WATER-INTAKE SLOPE AT XIAOWAN HYDROPOWER STATION
  LIN Feng, HUANG Runqiu, YAN Ming
  2009, 17(1): 70-75.
  Abstract PDF
  CHARACTERISTIC ANALYSIS OF ROCK MASS QUALITY SURROUNDING UNDERGROUND PLANT CAVERN AT PUMPING STORAGE HUDROPOWER STATION
  WANG Yuying, YAN Changhong, XU Baotian, GUO Junhui
  2009, 17(1): 76-80.
  Abstract PDF
  PROCESS AND MECHANISM OF CUT SLOPE INSTABLITY |AT YUANJIAWAN SECTION OF LAN-LIN EXPRESSWAY
  ZHANG Fanyu, BAI Shibiao, LIU Gao, CHEN Wenwu, HAN Wenfeng
  2009, 17(1): 81-87.
  Abstract PDF
  CASE-BASED REASONING AND FUZZY ANALOGY PREFERRED RATIO FOR EFFECTIVE DEPTH OF COLLAPSIBLE LOESS |TREATED WITH DYNAMIC CONSOLIDATION
  HE Hongqian, WEN Kebing, CHEN Zhixin, YE Wanjun
  2009, 17(1): 88-93.
  Abstract PDF
  DYNAMIC ASSESSMENT OF PERMAFROST UNDER ORDINARY EMBANKMENT OF QINGHAI-XIZANG RAILWAY
  YU Hui, WU Qingbai, ZHANG Jianming
  2009, 17(1): 94-99.
  Abstract PDF
  ESTIMATION OF CO2 STORAGE CAPACITY IN DEEP SALINE AQUIFER IN SONGLIAO SEDIMENTARY BASIN
  WU Runjian, LI Guomin, LI Ming, XU Zhigang, ZENG Rongshu
  2009, 17(1): 100-104.
  Abstract PDF
  SPATIAL DEFORMATION |OF TOP BRACED PILE RETAINING SYSTEM |FOR STABILIZING LONG STRIP FOUNDATION PIT
  QIN Like, WANG Xiaomo, LI Yunzhang, ZHEN Juntian
  2009, 17(1): 105-110.
  Abstract PDF
  FIELD TEST ANALYSIS OF THE SETTLEMENTS OF SOFT SOILS TREATED WITH VACUUM DRAINAGE PRELOADING IN COASTAL REGION OF TIANJIN
  LIU Hanpeng, DU Dongju, SU Rui
  2009, 17(1): 111-114.
  Abstract PDF
  CHAOS OPTIMIZATION ALGORITHM APPLIED IN STABILITY ANALYSIS OF SOIL SLOPE
  MENG Qinghui, FANG Rui, QUE Jinsheng
  2009, 17(1): 115-118.
  Abstract PDF
  ELASTO-PLASTIC BASED NUMERICAL MANIFOLD METHOD FOR |STABILITY AND DEFORMATION ANALYSIS OF ROCK SLOPES
  JIAO Jian, QIAO Chunsheng
  2009, 17(1): 119-125.
  Abstract PDF
  FAILURE CAUSES AND REINFORCEMENT COUNTERMEASURES FOR NO.1 GROTTO OF LONGYOU GROTTOES
  ZHU Jiewang, CHANG Zhonghua, LIU Encong, ZHANG Luqing, YANG Zhifa
  2009, 17(1): 126-132.
  Abstract PDF
  KARST PROBLEMS AND COUNT-MEASURES AT MUD STORAGE SITE IN PINGNAN
  HU Hesong, PENG Zhenbin, CHEN An
  2009, 17(1): 132-137.
  Abstract PDF
  ANALYSIS OF DISEASE CAUSES AND TREATMENT MEASURES OF HIGHWAY TUNNEL IN LOESS
  DING Zhaomin, YANG Xiaohua
  2009, 17(1): 138-144.
  Abstract PDF