column
  REGIONALIZATION OF ENGINEERING GEOLOGICAL STABILITY AND DISTRIBUTION OF ENGINEERING DISTURBANCE DISASTERS IN TIBETAN PLATEAU
  QI Shengwen, LI Yongchao, SONG Shuaihua, LAN Hengxing, MA Fengshan, LI Zhiqing, CHEN Xiaoqing, CUI Zhendong, ZHANG Luqing, LIU Chunling, CHEN Weizhong, ZOU Yu, TANG Fengjiao, LU Xiao, GUO Songfeng
  2022, 30(3): 599-608. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0172
  Abstract HTML PDF
  SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION PATTERN AND SUSCEPTIBILITY OF RESERVOIR-INDUCED LANDSLIDES IN XILUODU HYDROPOWER STATION
  TANG Fengjiao, QI Shengwen, GUO Songfeng, ZOU Yu, LI Yongchao, LU Xiao, ZHENG Bowen, SONG Shuaihua, HOU Xiaokun
  2022, 30(3): 609-620. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0119
  Abstract HTML PDF
  QUANTITATIVE PREDICTION OF ROCKBURST RISK IN SEJILA TUNEL OF ONE RAILWAY
  TIAN Chaoyang, LAN Hengxing, ZHANG Ning, XU Bowen
  2022, 30(3): 621-634. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0113
  Abstract HTML PDF
  RISK ASSESSMENT OF DISTURBANCE DISATER IN MAJOR HYDROPOWER ENGINEERING OF LANCANG RIVER BASIN
  LI Ping, LI Lihui, LIU Haodi, QI Shengwen, DENG Qinghai
  2022, 30(3): 635-647. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0116
  Abstract HTML PDF
  DISTRIBUTION LAW OF MAJOR ENGINEERING DISTURBED LANDSLIDE DISASTERS IN AREA ADJACENT TO SOUTHEAST ASIA WITH LATEST REMOTE SENSING DATA
  LIU Chunling, QI Shengwen, WANG Fengxin, LIU Haiyang
  2022, 30(3): 648-655. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0125
  Abstract HTML PDF
  GEOLOGICAL HAZARDS AND PROTECTIVE MEASURES OF ROAD SLOPE IN HIMALAYAS MOUNTAIN AREA
  ZHAO Haijun, MA Fengshan, LI Zhiqing, GUO Jie, ZHANG Jiaxiang
  2022, 30(3): 656-671. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0128
  Abstract HTML PDF
  CLUSTERING OF LANDSLIDE CAUSAL FACTORS AND ROAD ENGINEERING DISTURBANCE EFFECT ANALYSIS IN BAILONG RIVER BASIN
  HE Xiaorui, LIAO Xiaohui, ZHANG Luqing, ZENG Qingli
  2022, 30(3): 672-687. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0102
  Abstract HTML PDF
  TYPES OF HYDROGEOLOGICAL STRUCTURE IN DEEP-INCISED RIVER VALLEY
  XU Mo, KANG Xiaobing, ZHANG Qiang, QI Jihong, YANG Yanna
  2022, 30(3): 688-695. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0064
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERISTICS AND IMPLICATIONS OF IN-SITU STRESSES IN SOUTHEASTERN TIBETAN PLATEAU
  ZHANG Ning, LAN Hengxing, LI Langping, SUN Weifeng, LIU Shijie, LIN Gan, TIAN Chaoyang
  2022, 30(3): 696-707. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0112
  Abstract HTML PDF
  GEOTHERMAL CHARACTERISTICS OF QINGHAI-TIBET PLATEAU AND RISK ANALYSIS OF DEEP UNDERGROUND GEOTHERMAL HAZARDS FOR ONE MAJOR LINEAR PROJECT
  ZHANG Ning, ZHANG Wenzhe, LI Langping, LAN Hengxing
  2022, 30(3): 708-719. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0118
  Abstract HTML PDF
  SPATIAL DISTRIBUTION CHARACTERISTICS AND CORRELATION BETWEEN CHANNEL STEEPNESS INDEX AND ROCK MASS QUALITY IN DEEP VALLEY AREA
  FANG Wenxin, WANG Xueliang, WANG Junfei, SUN Juanjuan, QI Shengwen, DENG Qinghai, LIU Shun
  2022, 30(3): 720-728. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0115
  Abstract HTML PDF
  NEAR REAL TIME PREDICTION OF SPATIAL DISTRIBUTION PROBABILITY OF EARTHQUAKE-INDUCED LANDSLIDES—TAKE THE LUSHAN EARTHQUAKE ON JUNE 1, 2022 AS AN EXAMPLE
  FAN Xuanmei, FANG Chengyong, DAI Lanxin, WANG Xin, LUO Yonghong, WEI Tao, WANG Yunsheng
  2022, 30(3): 729-739. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0328
  Abstract HTML PDF
  INVESTIGATION AND ANALYSIS OF "6.21" DEBRIS FLOW IN JIUZHAIGOU COUNTY, SICHUAN PROVINCE
  LI Ning, TANG Chuan, SHI Qingyun, GONG Lingfeng, QI Xing
  2022, 30(3): 740-750. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-509
  Abstract HTML PDF
  ROCKBURST MONITORING AND DYNAMIC PREVENTION OF ENLARGING EXCAVATION IN DEEP UNDERGROUND LABORATORY
  LI Mingchuan, LI Shaojun, XIAO Yaxun, LI Hongbi
  2022, 30(3): 751-759. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0069
  Abstract HTML PDF
  GEOPHYSICAL EXPLORATION ON UNIQUE GEOSTRUCTURE OF SUPER LARGE ZEKETAI LANDSLIDE IN XINYUAN COUNTY AND BACK ANALYSIS ON INFLUENCE OF OLD LANDSLIDE
  SHANG Yanjun, JIN Weijun, YI Xuetao, JIANG Dongting, CUI Zhendong, HE Qiang, CAO Xiaohong
  2022, 30(3): 760-771. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0430
  Abstract HTML PDF
  MODEL TEST AND NUMERICAL ANALYSIS OF BEARING CHARACTERISTIC OF NEW RAFT FOUNDATION UNDER SEASONAL FREEZE-THAW CONDITION
  ZHAO Ying, MAO Xuesong, ZHANG Tengda, TANG Ke, HUANG Wanjun
  2022, 30(3): 772-783. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0421
  Abstract HTML PDF
  BREACHES OF JIALA BARRIER LAKE IN MILIN COUNTY OF YARLUNG ZANGBO RIVER IN 2018
  CAI Yaojun, YANG Qigui, LUAN Yuesheng, ZHU Meng, ZHANG Yanian, GAO Jianhua
  2022, 30(3): 784-793. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0644
  Abstract HTML PDF
  GROUND DEFORMATION MONITORING AND ANALYSIS OF ZHONGCHUAN INTERNATIONAL AIRPORT BASED ON THE TIME SERIES INSAR OF SENTINEL-1A WITH ASCENDING AND DESCENDING ORBITS
  CHEN Youdong, ZHANG Lifeng, HE Yi, WANG Wenhui, YANG Wang
  2022, 30(3): 803-816. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-609
  Abstract HTML PDF
  EVALUATION OF LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY BASED ON FREQUENCY RATIO AND ENSEMBLE LEARNING—TAKING THE BATANG-DEGE SECTION IN THE UPSTREAM OF JINSHA RIVER AS AN EXAMPLE
  WANG Shibao, ZHUANG Jianqi, FAN Hongyu, NIU Pengyao, JIA Kecheng, WANG Jie
  2022, 30(3): 817-828. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-639
  Abstract HTML PDF
  REVITALIZATION MECHANISM AND THREAT RANGE PREDICTION OF LONGWUXISHAN ANCIENT LANDSLIDE GROUP, QINGHAI PROVINCE
  SUN Hao, LI Tiantao, PEI Xiangjun, WANG Shoudao, WU Xianfu, JIANG Ronghao, HUANG Yi
  2022, 30(3): 829-842. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-400
  Abstract HTML PDF
  LARGE DEFORMATION MECHANISM OF SOFT ROCK SURROUNDING TUNNEL DEEP BURIED IN COMPLEX MOUNTAINOUS: A CASE STUDY OF YANGJIAPING TUNNEL
  ZHOU Hang, CHEN Shikuo, LIU Tong, LI Hanrui, YUE Pingchao
  2022, 30(3): 852-862. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-662
  Abstract HTML PDF
  ESTIMATION AND RECHECK OF STRESS FIELD AT TAOZIYA DEEP-BURIED SUPER-LONG TUNNEL
  ZHU Haiming, ZHANG Shengkui, LIU Zhongming, GAO Guiyun, ZHOU Hao, WEI Xueyong
  2022, 30(3): 863-873. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0028
  Abstract HTML PDF
  EFFECT AND MECHANISM OF WASTE ROCK STACKING DURING SULFIDE METAL DEPOSIT MINING ON WATER ENVIRONMENT AND IMPLICATION FOR TREATMENT MEASURES
  LONG Yin, HUANG Tianming, ZHANG Fen, MA Baoqiang, MA Gaogao, HAN Zhenhua, ZHANG Luqing
  2022, 30(3): 874-883. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0121
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERISTICS AND EVOLUTION PROCESSES OF SEDIMENTS IN BARRIER LAKE TRIGGERED BY "DIEXI EARTHQUAKE"
  YANG Lingwei, YU Bin, HE Yuanxun, LIU Fengyan, MA Xiaoyu, LI Yangchun
  2022, 30(3): 884-895. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-403
  Abstract HTML PDF
  NUMERICAL SIMULATION OF DEFORMATION AND FAILURE OF SURROUNDING ROCKS OF TUNNELS IN MIXED STRATUM WITH DIFFERENT DEPTHS IN EXTENSIONAL BASINS
  SHANG Yanjun, JIANG Yi, ZHAO Bin, WEI Siyu
  2022, 30(3): 896-907. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-230
  Abstract HTML PDF
  LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY EVALUATION BASED ON DEEP LEARNING ALONG KANGDING-LITANG SECTION OF CZ RAILWAY
  WANG Shibao, ZHUANG Jianqi, ZHENG Jia, MU Jiaqi, WANG Ye, FU Yuting
  2022, 30(3): 908-919. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0115
  Abstract HTML PDF
  SEISMIC HAZARD ASSESSMENT FOR DAIGUSI RESERVOIR AND ITS SURROUNDING AREAS ASSOCIATED WITH BAILONG RIVER DIVERSION PROJECT
  ZHAI Mengyang, QIN Siqing, XUE Lei, CHEN Hongran, ZHANG Ke
  2022, 30(3): 920-930. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0111
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ON "7·20" MOUNTAIN TORRENTS AND GEOLOGICAL DISASTERS IN ZHENGZHOU CITY, HENAN PROVINCE OF CHINA
  LIU Chuanzheng, HUANG Shuai
  2022, 30(3): 931-943. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0093
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON EARLY WARNING MODEL FOR REGIONAL LANDSLIDES BASED ON RANDOM FOREST IN FUJIAN PROVINCE
  LIU Yanhui, HUANG Junbao, XIAO Ruihua, FANG Ranke
  2022, 30(3): 944-955. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0625
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERISTICS AND BRITTLENESS EVALUATION OF THE DEEP-MARINE SHALE UNDER IN SITU CONDITIONS
  ZENG Bo, SONG Yi, YANG Ziye, HUANG Haoyong, YAO Zhiguang, YUE Wenhan, GUI Junchuan, XU Ersi, HE Jianming
  2022, 30(3): 956-965. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0070
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON ENGINEERING CLASSIFICATION AND PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ALTERED ROCK
  DONG Jinyu, SHI Shang, LI Jianyong, REN Minghao, GAO Yusheng, WU Tong, TENG Jie, YAN Xiaoshi
  2022, 30(3): 966-974. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0786
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON SHEAR BEHAVIOR OF WAVY ROCK JOINTS FROM WAVELET ANALYSIS
  LI Bo, XU Jiujun, ZHONG Jie, ZHOU Yu, LI Yingchun
  2022, 30(3): 975-986. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0065
  Abstract HTML PDF
  MECHANISM OF DEFLECTION PROPAGATION FOR GROUTING IN FRACTURED ROCK MASS WITH FLOWING WATER AND MINING EFFECT ON GROUTED CURTAIN: A REVIEW
  ZHANG Gailing
  2022, 30(3): 987-997. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0091
  Abstract HTML PDF