column
  RESEARCH ON CHARACTERISTICS OF K0 CONSOLIDATION OF LOESS BASED ON TRIAXIAL TEST
  WANG Yuchuan, HUANG Guangjing, LIU Xin, HUANG Liang, LAN Hengxing
  2022, 30(5): 1381-1388. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0302
  Abstract HTML PDF
  CORRELATIONSHIP OF SURFACE MOISTURE IN LOESS HIGH-FILLING BODY BASED ON CROSS WAVELET AND WAVELET COHERENCE
  GUO Guanmiao, BAO Han, LAN Hengxing, YAN Changgen, ZHENG Han, TANG Ming
  2022, 30(5): 1389-1402. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0336
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON HYDROSCOPICITY AND BOUND WATER OF GAOMIAOZI BENTONITE
  ZENG Xing, SU Jia, LIU Xi, LI Yuheng, GAO Tong
  2022, 30(5): 1403-1413. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0358
  Abstract HTML PDF
  INVESTIGATION ON STRENGTH AND SHRINKAGE RATE OF ALKALI-ACTIVATED TUFF POWDER AND AGGREGATES COMPOSITE
  HOU Pulin, ZHANG Tongwei, YU Zihao, DENG Yongfeng, LAN Hengxing, DOU Hui, XU Huaxin
  2022, 30(5): 1414-1426. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0405
  Abstract HTML PDF
  A STUDY ON THE CONSTITUTIVE MODELING OF THE INTERBEDDED HYDRATE-BEARING SEDIMENTS
  ZHOU Mingliang, HE Jie
  2022, 30(5): 1427-1437. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0422
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON TENSILE FAILURE CHARACTERISITCS OF NATURAL FRACTURED ROCK BASED ON CT-CA
  HUANG Huiqi, YANG Gengshe, YE Wanjun, LIU Hui, SHEN Yanjun, ZHANG Huimei, ZHANG Yuan
  2022, 30(5): 1438-1449. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0426
  Abstract HTML PDF
  HYDROTHERMAL MIGRATION OF MORAINE SOIL AND THE MECHANISM OF ICE ACCUMULATION AND FROST SWELLING IN ALPINE-COLD MOUNTAIN REGION
  SHEN Yanjun, WEI Xin, ZHANG Lei, ZHANG Yuxi, LI Xueting, CHEN Xing
  2022, 30(5): 1450-1465. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0449
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON DAMAGE CHARACTERISTICS OF GUIYANG RED CLAY UNDER CYCLIC LOADING AND UNLOADING
  PENG Muwen, ZUO Shuangying, YANG Guosheng, ZHANG Qing
  2022, 30(5): 1466-1476. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0461
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE SHEAR STRENGTH OF FREEZE-THAW INTERFACE IN FINE-GRAINED SOIL AND GREY RELATIONAL ANALYSIS
  HUANG Wanjun, MAO Xuesong, WU Qian
  2022, 30(5): 1477-1484. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0489
  Abstract HTML PDF
  CYCLIC HARDENING BEHAVIOR AND ENERGY DISSIPATION OF GRANULAR MATERIALS WITH DIFFERENT PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS
  XIA Pingxin, DENG Wen, SHAO Longtan
  2022, 30(5): 1485-1493. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0524
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON THE DRAINAGE PERFORMANCE AND PORE STRUCTURE OF THE CAPILLARY WATER-CONDUCTING MATERIALS
  YU Ce, LI Xu, WU Yongkang, WEI Shaowei, CAI Degou
  2022, 30(5): 1494-1503. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0367
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERISTICS AND SPATIAL DISTRIBUTION PATTERN OF MS6.8 LUDING EARTHQUAKE OCCURRED ON SEPTEMBER 5, 2022
  FAN Xuanmei, WANG Xin, DAI Lanxin, FANG Chengyong, DENG Yu, ZOU Chengbin, TANG Minggao, WEI Zhenlei, DOU Xiangyang, ZHANG Jing, YANG Fan, CHEN Lan, WEI Tao, YANG Yinshuang, ZHANG Xinxin, XIA Mingyao, NI Tao, TANG Xiaochuan, LI Weile, DAI Keren, DONG Xiujun, XU Qiang
  2022, 30(5): 1504-1516. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0665
  Abstract HTML PDF
  ASSOCIATION RULE ANALYSIS FOR GIANT LANDSLIDE DEFORMATION OF THE THREE GORGES RESERVOIR REGION BASED ON DATA MINING
  ZHU Honghu, WANG Jia, LI Houzhi, YE Xiao, SHI Bin, ZHANG Qin
  2022, 30(5): 1517-1527. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0514
  Abstract HTML PDF
  MODEL TEST RESEARCH ON RAINFALL-TYPE LOESS LANDSLIDE UNDER PRESET JOINT CONDITIONS
  MENG Zhenjiang, ZHANG Fan, PENG Jianbing, KANG Chenyun, MA Penghui, LI Chao, CAO Yidi, ZHANG Sen
  2022, 30(5): 1528-1537. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0434
  Abstract HTML PDF
  STABILITY PREDICTION OF SOIL-ROCK MIXTURE SLOPE BASED ON FUSION ALGORITHM
  FU Xiaodi, ZHANG Bo, WANG Linjun, WEI Yong
  2022, 30(5): 1538-1548. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0256
  Abstract HTML PDF
  ASSESSMENT OF THE SUSCEPTIBILITY TO GEOLOGICAL HAZARDS IN THE MANAS RIVER BASIN BASED ON THE COUPLED INFORMATION VALUE-LOGISTIC REGRESSION MODEL
  BI Jie'ang, XU Peihua, SONG Shengyuan, DING Rui
  2022, 30(5): 1549-1560. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0327
  Abstract HTML PDF
  PHYSICAL PREDICTION MODEL AND APPLICATION OF COMPOUND HYDRODYNAMIC DISPLACEMENT RESPONSE RATIO WITH DYNAMICS INCREMENT IN RESERVOIR LANDSLIDE
  GUO Lu, HE Keqiang, ZHOU Yun, CHEN Hailin, JIA Shixiang
  2022, 30(5): 1561-1572. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0437
  Abstract HTML PDF
  DEVELOPMENT CHARACTERISTICS AND FORMATION MECHANISM OF LUANSHIBAO LANDSLIDE PONDS IN EASTERN MARGIN OF TIBETAN PLATEAU
  YANG Hufeng, HE Jiangkun, XING Bencong, CHENG Qiangong
  2022, 30(5): 1573-1582. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0445
  Abstract HTML PDF
  ROCKFALL HAZARD ASSESSMENT IN CANYON AREAS INCORPORATING REGIONAL-SCALE IDENTIFICATION OF POTENTIAL ROCKFALL SOURCE AREAS
  YU Zhaoyue, CHENG Yuxiang, LV Yan, ZHAN Jiewei, PENG Jianbing
  2022, 30(5): 1583-1596. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0477
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON DISINTEGRATION EVOLUTION CHARACTERISTICS AND MICROSCOPIC RESPONSE MECHANISM OF RED-BED SOFT ROCK IN WESTERN SICHUAN
  LIU Fengyun, XIE Fei, QIU Enxi, LUO Huairui, WANG Zhishen, WAN Xusheng
  2022, 30(5): 1597-1608. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0493
  Abstract HTML PDF
  PREDICTION OF RESERVOIR LANDSLIDE DISPLACEMENTS CONSIDERING TIME LAG EFFECT—A CASE STUDY OF THE XINPU LANDSLIDE IN THE THREE GORGES RESERVOIR AREA, CHINA
  WANG Jia, ZHU Honghu, YE Xiao, LI Houzhi, ZHANG Wei, CHENG Gang
  2022, 30(5): 1609-1619. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0515
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ON DESIGN METHOD OF SLOPE REINFORCED BY PILE-ANCHOR COMBINATION
  TAO Lianjin, WEN Hu, JIA Zhibo, BIAN Jin, ZHANG Haixiang
  2022, 30(5): 1620-1628. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0385
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERIZATION METHOD, EVALUATION SYSTEM AND APPLICATION OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT HEALTH DEGREE IN COASTAL SOFT SOIL MEGACITIES
  WANG Jianxiu, YANG Tianliang, WANG Yuxuan, SHI Yujin, HUANG Xinlei, ZHAO Tuanzhi, WU Fan
  2022, 30(5): 1629-1639. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0399
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON SEEPAGE CONTROL MECHANISM OF HYDROGEOLOGICAL STRUCTURE IN DEEP OVERBURDEN DAM FOUNDATION
  KANG Xiaobing, ZHANG Wenfa, XU Mo, LI Xiaoxue, RAO Lifang
  2022, 30(5): 1640-1650. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0513
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON DISTRIBUTED OPTICAL FIBER SENSING MODEL TEST AND SETTLEMENT PREDICTION METHOD OF MINING OVERBURDEN ROCK
  PIAO Chunde, HE Jinyang, LU Yi, CHI Weiqi
  2022, 30(5): 1651-1657. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0485
  Abstract HTML PDF
  IDENTIFICATION OF ROCKMASS DISCONTINUITIES AND 3D DISCRETE ELEMENT MODELING OF HIGH SLOPE BASED ON UNMANNED AERIAL VEHICLE PHOTOGRAMMETRY
  SHA Peng, KONG Deheng, WANG Shaoliang, WU Faquan
  2022, 30(5): 1658-1668. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0417
  Abstract HTML PDF
  DISCUSSIONS ON VALUE OF MESO PARAMETERS IN PARTICLE FLOW SIMULATION OF EXCAVATED GRAVEL STRATUM
  GUAN Yanpeng, LIANG Tao, LIU Xiaohong, GU Yang, GAO Yinghe
  2022, 30(5): 1669-1677. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0274
  Abstract HTML PDF
  FRACTURING AND DEFORMATION MECHANISM OF SURROUNDING ROCK OF DEEP-BURIED AND HIGH IN-SITU STRESS HARD ROCK TBM TUNNEL
  WANG Zhiyang, WANG Haojie, ZHANG Xiaoping
  2022, 30(5): 1678-1688. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0281
  Abstract HTML PDF
  APPLICABILITY EVALUATION OF PREDICTION METHOD FOR LARGE DEFORMATION OF SOFT SURROUNDING ROCK IN LIANHUA TUNNEL
  ZHANG Peiyuan, ZHANG Xiaoping, ZHANG Han, CUI Jianhang, LIU Quansheng, FAN Wensheng, LI Yusheng
  2022, 30(5): 1689-1702. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0283
  Abstract HTML PDF
  INFLUENCE OF LARGE-SECTION RECTANGULAR PIPE JACKING ON DEFORMATION OF EXISTING SUBWAY TUNNELS
  JIANG Zhiyang, ZHANG Bin, LIU Shuo, WANG Hanxun, LIU Yang
  2022, 30(5): 1703-1712. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0452
  Abstract HTML PDF
  EVALUATION OF GROUNDWATER FLOW FIELD BASED ON SINGLE-BOREHOLE THERMAL RESPONSE TEST—A CASE STUDY OF ZHINAN VILLAGE BANK COLLAPSE SITE
  QI Haibo, GU Kai, ZHANG Bo, JIANG Lin, DONG Jiajun, SHI Bin, JIANG Yuehua
  2022, 30(5): 1713-1720. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0481
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ON THE SEALING AND BLOCKING EFFECT OF CLAY SHOCK DURING BIOGENIC GAS-RICH GROUND TUNNELING USING SHIELD TBM
  LI Xinfang, ZHANG Xiaoping, TANG Shaohui, WANG Haojie, LI Fangyi, LIU Hao, LI Chunlin, CHEN Peng
  2022, 30(5): 1721-1730. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0295
  Abstract HTML PDF
  EFFECTS OF PLANT GROWTH ON WATER INFILTRATION INTO THREE-LAYER LANDFILL COVER SYSTEM
  GUO Haowen, Ng Charles Wang Wai, Wang Wai, ZHANG Qi, CHEN Rui
  2022, 30(5): 1731-1743. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0406
  Abstract HTML PDF
  INFLUENCE OF TRANSVERSE SHEAR RESISTANCE OF SOIL NAILS ON SLOPE STABILITY
  TIAN Kun, ZHU Honghu, ZHANG Chengcheng
  2022, 30(5): 1744-1752. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0459
  Abstract HTML PDF
  BEARING CAPACITY MODEL OF SUNCTION BUCKET FOUNDATION FOR OFFSHORE WIND TURBINE
  WANG Kaifang, ZHU Yan, YU Meixin, PENG Ming
  2022, 30(5): 1753-1761. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0472
  Abstract HTML PDF